Årets Fotograf

Regler "Årets fotograf"

 Hver autor må max deltage med 3 billeder pr. afdeling/emne.

Hvor intet andet er angivet, er mediet papirbilleder, der afleveres monteret på støttekarton der stabiliserer billedet, minimum 1 mm / max. 3 mm tykt. Udvendigt mål: 30 x 40 cm. Uopklæbede billeder kan ikke deltage i konkurrencen. Såvel farve som sort/hvide billeder accepteres med mindre at emnet udelukker det ene.

 

I tilfælde af aflevering på papir og af hensyn til dommerens gennemgang og kommentering, skal de digitale billedfiler, i samme beskæring mv. afleveres samtidigt. Kun JPEG formater accepteres, max opløsning 1920 x 1080 pixels. De digitale kopier bruges kun på klubaftner ved gennemgang af dommers resultat og har på ingen måde været sendt med til dommer! I tilfælde af digital aflevering så er max 1920 pixels horisontalt og 1080 vertikalt

 Billederne må kun bestå af elementer den enkelte autor selv har fotograferet. Efterbehandling er fri. 

Tolkning af emnet er i første omgang op til autor, men hvis dommeren efterfølgende skønner emnet ikke er opfyldt, kan det enkelte billede diskvalificeres.

Billederne skal bedømmes af en eller flere kompetente dommere. Dommerens navn må ikke offentliggøres inden billederne er indleveret. Billederne må gerne bedømmes af flere personer, men der må kun afleveres en samlet bedømmelse ved gennemgangen.

Placeringsrækkefølge med tildelte points fremsendes fra dommeren til billedsekretæren senest en uge før selve dommergennemgangen.

Det er et ufravigeligt krav, at bedømmelsen foretages efter nedenstående regler, og foretages i denne rækkefølge:

  • Oplevelse Helt subjektiv bedømmelse, herunder hvordan emnet er tolket. 1-30 point
  • Komposition Blandt andet bekæring, opbygning og lignende bidrager til billedet. 1-10 point
  • Teknik Skarphed, print, belysning og opklæbning af billedet der påvirker den samlede bedømmelse. 1-10 point 

Alle billeder vil dermed opnå mellem 3 og 50 point, billedet med flest point vinder og ved lighed i point er det den der opnår fleste point i prioriteret rækkefølge: Oplevelse - Komposition - Teknik

Ved dommerens gennemgang af billederne bedes de fremvist og kommenteret i omvendt rækkefølge, således at vinderbilledet kommer til sidst.

Denne model for bedømmelse giver en rigtig god feed-back til fotografen, som derved virkeligt kan bruge bedømmelsen til målrettet at forbedre sit fokus på de tre delelementer.

Det medlem der I årets løb opnår det største samlede antal points, bliver kåret som “Årets Fotograf”.